Akeleje Hus

ATTRAKTIV BELIGGENHED OG UNIK UDFORMNING
Akeleje Hus er et 18 etagers tårn med en attraktiv beliggenhed ud mod Grønttorvsparken. De 189 studieboliger er fordelt på et og to værelser – alle med et flot lysindfald. Med sin komplekse geometri, samt nedtrapning af taghaverne, er volumenet markant anderledes end de øvrige tårne på Grønttorvet. Den høje bygningsbase er udformet som en femkantet bygningskrop ud mod Grønttovsparken og gaden. Basen tager udgangspunkt i byggefeltets geometri og indeholder udadvendte funktioner som erhverv og fælles beboerarealer.   

De markante taghaver, som både vil opleves tæt på og langt fra, vil fremstå grønne og frodige. En grøn kantzone ved bygningens fod ’trækker’ taghavemotivet helt ned i byrummet og lader taghaverne bevæge sig som en grøn spiral omkring huset, helt op til toppen. 

GODE UNGDOMSBOLIGER OG FÆLLESSKABSKULTUR
Vi har lagt stor vægt på at skabe en bygning, der kan danne ramme om et velfungerende, socialt fællesskab og dermed attraktive ungdomsboliger. Fællesrummene bidrager med ’noget ekstra’ og giver beboerne mulighed for ophold, arrangementer, dyrkning af grøntsager, fællesspisning etc. 

Segment
Boliger
Type
Nybyggeri
År
2019
Bygherre
FB Gruppen
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S, EFFEKT
Landskab
WERK
Ingeniør
MidtConsult A/S
Entreprenør
Ingcon A/S
Størrelse
8.081 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
dispositionsforslag
forprojekt
hovedprojekt
myndighedsprojekt
projektering
skitsering

Bente Andersen

Administrerende direktør, partner, afd.chef København
Arkitekt, MBA
Telefon

Lise Meyer-Holdt

Kommunikation
Cand.soc i politisk kommunikation & ledelse
Telefon