Falkenborgvej

På Falkenborgvej - centralt placeret i Frederikssund bymidte - står Mangor & Nagel Arkitekter bag et nyt boligområde, der er opført som en parkbebyggelse. Indtil videre består området af 7 færdigbyggede ejendomme af forskellig skala og karakter. Foruden et tårn på 14 etager veksler parkområdets boligbyggerier i højde mellem 4 og 6 etager.

Senest opført er det 42 meter høje tårn, der som et centralt omdrejningspunkt ligger i forlængelse af minimalistisk designede stokbyggerier. Men på trods af forskelle i udformning og størrelse deler den samlede nyopførte bygningsmasse alligevel DNA, da de forskellige byggerier bindes sammen af nogle gennemgående arkitektoniske greb. Eksempelvis en gentagende grid-struktur og anvendelsen af samme type af tegl på de forskellige opførelser. Facaderne og grid-strukturernes udfyldning er dog designet individuelt for derved at skabe en subtil diversitet i områdets samlede arkitektoniske udtryk.

SMÅ AREAL-EFFEKTIVE OG FLEKSIBLE BOLIGER

På nuværende tidspunkt er der opført 236 lejligheder i området, der samlet set kommer til at bestå af 400-450 små, moderne og velindrettede ungdoms- og ældreboliger.

Nogle lejligheder er opført med facader udført som én stor glasfoldevæg, der giver mulighed for, at stuerummet om sommeren kan fungere som en overdækket altan, mens andre facader har lukket sideparti i tegl eller er blevet opført med brystningspartier.

Præmissen for det samlede projekt har været at imødekomme et stigende behov for mindre boliger, der skal kunne betales af alle. Derfor er alle lejlighederne areal-effektive små boliger, der henvender sig til flere målgrupper. På trods af størrelsen er boligerne gennemlyste, rumlige, møblerbare og uden spildarealer.

KONCEPTBYGGERI

Samtlige byggerier er udført med robuste og gedigne materialer i høj kvalitet. Som et gennemgående koncept er byggerierne planlagt ud fra størst mulig fleksibilitet og minimering af processer i byggeriet.

Byggesystemet er tunge præfabrikerede betonelementer, badekabiner og facadeteglelementer, der er udviklet på baggrund af erfaringer fra opførelsens tidlige etaper. Projektering er sket i tæt samarbejde med entreprenører, leverandører, rådgivere og bygherre.

 

 

Segment
Boliger
Plan + landskab
Type
Nybyggeri
År
2020
År start
2008 -
Opgave
Opførsel af nye boliger: Etape 1, 2, 3 og 4: 94 boliger Etape 5: 30 boliger
Bygherre
Nima A/S
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Grontmij – Carl Bro A/S - SWECO
Ydelser
arkitektrådgivning
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning
projektering
skitsering
totalrådgivning

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon