• Mangor & Nagel, Lindevangshave afd. 11, Ombygning af tagboliger i det almene boligbyggeri. Her ses bebyggelsens facade.

Lindevangshave - afd. 11

Afdeling 11 er en klassisk karre opført i 1920 beliggende i Lindevang kvarteret grænsende op til henholdsvis Peter Bangs Vej, Dalgas Boulevard og P.G. Ramms Allé.

Projektet er resultatet af en arkitektkonkurrence, hvor AAB bad 5 arkitektfirmaer komme med forslag til udnyttelse af uudnyttede tagarealer i AAB afdeling 11.
Projektet er udviklet med udgangspunkt i et helhedsorienteret perspektiv, der tilfører værdi til området og den enkelte bolig. Projektet udmærker sig ved at skabe synergi mellem nye såvel som eksisterende boliger samtidig med, at ejendommens oprindelige arkitektur bevares og føres tilbage til sit oprindelige udtryk.

FORDELE VED PLACERINGEN

  • Beliggende ved Lindevangsparken med adgang til friarealer, skaber gode forudsætninger og fortætning
  • Udnyttelsen af en fuld karre giver optimale muligheder for et arkitektonisk helstøbt projekt
  • Fortætning af boliger i området bidrager til positivt liv i Lindevangsparken

FORDELE VED BYGNINGEN

  • Stort uudnyttet tagvolumen sikrer en bæredygtig projektøkonomi
  • Høj tagrejsning med muligheder for etablering af nye tagboliger i to etager
  • Mulighed for fremtidssikring af eksisterende boliger ved hjælp af bl.a. elevatorer, så der dermed skabes øget tilgængelighed
  • Mulighed for et arkitektonisk projekt der understøtter bæredygtig udvikling. Projektet bidrager netop til en energioptimering af de eksisterende forhold
  • Større diversitet af beboere i foreningen, da de nye boliger er større og dermed vil tiltrække flere børnefamilier.
Segment
Almene boliger
Plan + landskab
Type
Ombygning
Renovering
År start
2018 -
Opgave
Arkitektrådgivning
Bygherre
Boligforeningen AAB
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Landskab
PLAN+LANDSKAB
Ingeniør
Holmsgaard A/S / Oluf Jørgensen A/S
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
byggeledelse
byggeri i drift
bæredygtighed
landskabsarkitektrådgivning
projektering
projekteringsledelse
skitsering
totalrådgivning

Max Møller

Afdelingschef Frederikssund
Arkitekt MAA
Telefon