• Mangor & Nagel, Den 3. Revle, Tikøbgade, Visualisering af nybygget seniorbofællesskab
  • Mangor & Nagel, Den 3. Revle, Tikøbgade, Billede af glade kommende beboere til rejsegilde på byggeriet

Den 3. revle - et bæredygtigt seniorbofællesskab

Den 3. Revle er et alment seniorbofællesskab, som med sin centrale placering på Nørrebro i København bliver et fantastisk og fællesskabsdrevet sted at bo. Det har været en spændende rejse at få realiseret drømmen om Den 3. Revle. En rejse som startede tilbage i 2011 og som i 2020 kan slå dørene op for en fantastisk stærk beboergruppe, der har været med til at drive og realisere projektet. 

Flere og flere ældre ønsker at bo sammen med andre i deres tredje alder. Det er baggrunden for opførelsen af boligbebyggelsen, som skal give ældre borgere mulighed for at flytte ind i et dynamisk bofællesskab i alment regi.

Fællesskab, økologi og miljø

I projektet er der tænkt nøje over at skabe de optimale rammer for et aktivt seniorliv i et fællesskab. Det har været vigtigt, at fællesskabet ikke kun er begrænset til fællesspisning, men også at der er tænkt videre i at skabe rammer, som kan understøtte aktiviteter såsom hobbyfællesskaber og studiegrupper, samt eksterne aktiviteter som foredrag og lokalpolitisk arbejde. Ønsker som er kommet fra beboergruppen i opstartsfasen og indarbejdet i projektdesignet.

Seniorbofællesskabet er et bæredygtigt projekt. Det kommer primært til udtryk i materialevalg og energiløsninger. Bofællesskabet vil i høj grad være selvforsynende med el fra solceller, vand fra anlæg til opsamling af regnvand til genbrug og varme fra ventilationsanlæg til genvinding af varme.

Den arkitektoniske udformning 

Bebyggelsen opføres som et længehus i fem etager med tagterrasse og fælles gårdrum. Seniorbofællesskabet er et bæredygtigt projekt. Det kommer primært til udtryk i materialevalg og energiløsninger. Bofællesskabet vil i høj grad være selvforsynende med el fra solceller, vand fra anlæg til opsamling af regnvand til genbrug og varme fra ventilationsanlæg til genvinding af varme.

Segment
Almene boliger
Bofællesskaber
Plan + landskab
Bygherrerådgivning
Type
Nybyggeri
År start
2011 -
Bygherre
Domea.dk
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Entreprenør
Dansk Boligbyg A/S
Størrelse
2.550 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
beskrivelser
brugerinddragelse
bæredygtighed
fagtilsyn
forprojekt
landskabsarkitektrådgivning
projektering
skitsering
udbud

Bente Priess Andersen

Adm. direktør og partner
Arkitekt
Telefon

Søren Stoustrup

Tilbuds- og markedschef, partner & teamleder
Arkitekt MAA
Telefon