• Mangor & Nagel, Plejehjemmet Irlandsvej, Nybyggeri og renovering
  • Mangor & Nagel, Plejehjemmet Irlandsvej, Indgangspartiet er omringet af grønne elementer
  • Mangor & Nagel, Plejehjemmet Irlandsvej, Landskabsprojektet omfatter indretning af terrasser og fælles gårdrum til boligerne
  • Mangor & Nagel, Plejehjemmet Irlandsvej, Hovedbygningens arkitektur ses som en svævende kasse i teglsten
  • Mangor & Nagel, Plejehjemmet Irlandsvej, De store glaspartier giver rig mulighed for massere af lys til opholdsstuen
  • Mangor & Nagel, Plejehjemmet Irlandsvej, I opholdsstuen er der rig mulighed for at omgåes med de andre beboer
  • Mangor & Nagel, Plejehjemmet Irlandsvej, Trappeopgang
  • Mangor & Nagel, Plejehjemmet Irlandsvej, På Irlandsvej, kan beboerne træne i et moderniseret træningsrum med masser af lys og plads

Plejehjemmet Irlandsvej

Tårnby Kommune har gennem en årrække udbygget og moderniseret Plejehjemmet Irlandsvej. Mangor & Nagel har dels medvirket ved tilbygning i 2008-2010, dels ved den sidste del af moderniseringen, der har fundet i perioden 2015-2018.

Nybyggeri

Tilbygningen fra 2008-10 omfattede opførelse af en ny bygning på 420 m² med 8 boliger og et lille opholdsareal i tilknytning til boligerne samt etablering af mindre terrasser.

Ombygning og udvidelse

Beboerfløj med 11 boliger udvides og ombygges i samme arkitektur som de øvrige boligfløje. Fællesdel ombygges for at få en bedre udnyttelse af de eksisterende arealer og for at flytte bruger- og beboerorienterede funktioner til stueetagen, hvor de ligger synligt og med nem adgang.

Energirenovering

Energirenoveringen omfatter plejehjemmets hovedbygning med administration og fælleslokaler. Renoveringen tager afsæt i en helhedstankegang, hvor de tiltag, som skønnes at give den største energibesparelse samt nødvendige brugerkomfort i forhold til etableringsudgift, er prioriteret. Hovedbygningens arkitektur med 1. og 2. sal som en svævende kasse i teglsten fastholdes ved at efterisolere udvendigt og opsætte teglskaller. Herved efterisoleres og beskyttes eksisterende gennemgående betondæk og søjler, som i dag er store kuldebroer.

Udearealer

Landskabsprojektet omfatter indretning af terrasser og fælles gårdrum til boligerne samt opholds- og aktivitetshave til daghjemmet.

 

Segment
Sundhed
Type
Nybyggeri
Renovering
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Størrelse
2.400 m2
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
arkitektrådgivning
byggeledelse
bæredygtighed
fagtilsyn
IKT ledelse
projektering
projekteringsledelse
udbud

Bente Andersen

Administrerende direktør, partner
Arkitekt, MBA
Telefon

Jakob Andersen

Teknisk direktør, afdelingschef Roskilde og Aarhus, partner
Bygningskonstruktør
Telefon