Plejehjemmet Irlandsvej

Tårnby Kommune har gennem en årrække udbygget og moderniseret Plejehjemmet Irlandsvej. Mangor & Nagel har dels medvirket ved tilbygning i 2008-2010, dels ved den sidste del af moderniseringen, der har fundet i perioden 2015-2018.

Nybyggeri

Tilbygningen fra 2008-10 omfattede opførelse af en ny bygning på 420 m² med 8 boliger og et lille opholdsareal i tilknytning til boligerne samt etablering af mindre terrasser.

Ombygning og udvidelse

Beboerfløj med 11 boliger udvides og ombygges i samme arkitektur som de øvrige boligfløje. Fællesdel ombygges for at få en bedre udnyttelse af de eksisterende arealer og for at flytte bruger- og beboerorienterede funktioner til stueetagen, hvor de ligger synligt og med nem adgang.

Energirenovering

Energirenoveringen omfatter plejehjemmets hovedbygning med administration og fælleslokaler. Renoveringen tager afsæt i en helhedstankegang, hvor de tiltag, som skønnes at give den største energibesparelse samt nødvendige brugerkomfort i forhold til etableringsudgift, er prioriteret. Hovedbygningens arkitektur med 1. og 2. sal som en svævende kasse i teglsten fastholdes ved at efterisolere udvendigt og opsætte teglskaller. Herved efterisoleres og beskyttes eksisterende gennemgående betondæk og søjler, som i dag er store kuldebroer.

Udearealer

Landskabsprojektet omfatter indretning af terrasser og fælles gårdrum til boligerne samt opholds- og aktivitetshave til daghjemmet.

Billeder venlidst lånt af Tårnby kommune.
 

Segment
Sundhed
Type
Nybyggeri
Renovering
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Størrelse
2.400 m2
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
arkitektrådgivning
byggeledelse
bæredygtighed
fagtilsyn
IKT ledelse
projektering
projekteringsledelse
udbud

Jakob Andersen

Teknisk direktør, afdelingschef Roskilde og Aarhus, partner
Bygningskonstruktør
Telefon