Nærumvænge

Den ikoniske bebyggelse Nærumvænge, som er tegnet af Arkitekt Palle Suenson, er en af de mest helstøbte og smukkest afgrænsede bebyggelser i landet. De to- og treetagers bygninger med gule teglstensydervægge og tunge røde, samlende tegltage ligger smukt spredt i det grønne landskab forbundet af stiforløb med gule teglklinker. Den vigtigste opgave bliver at finde en fremtidssikret løsning på renovering og udskiftning af den karakteristiske teglbelægning i terræn i Nærumvænge, under nøje hensyntagen til belægningens klassificering som bevaringsværdig. Landskabet er formgivet af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen, som var sin tids førende danske landskabsarkitekt og som i dag regnes blandt verdens mest fremtrædende landskabsarkitekter.

 

Segment
Plan + landskab
Type
Renovering
År start
2016 -
Opgave
Renovering af friarealer i almen boligbebyggelse
Bygherre
Søllerød Almene Boligselskab v/Boligkontoret Danmark
Totalrådgiver
Dominia A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S, Peter Jahn & Partnere A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Dominia A/S
Ydelser
arkitektrådgivning
landskabsarkitektrådgivning