3. revle bæredygtigt seniorbofællesskab

Flere og flere ældre ønsker at bo sammen med andre i deres tredje alder. Det er baggrunden for opførelsen af boligbebyggelsen, som skal give ældre borgere mulighed for at flytte ind i et dynamisk bofællesskab i alment regi.

Bæredygtigt byggeri fra inderst til yderst

Bebyggelsen opføres som et længehus i fem etager med tagterrasse og fælles gårdrum. Seniorbofællesskabet er et bæredygtigt projekt. Det kommer primært til udtryk i materialevalg og energiløsninger. Bofællesskabet vil i høj grad være selvforsynende med el fra solceller, vand fra anlæg til opsamling af regnvand til genbrug og varme fra ventilationsanlæg til genvinding af varme.
Segment
Almene boliger
Bygherrerådgivning
Type
Nybyggeri
År start
2014 -
Bygherre
Domea.dk
Totalrådgiver
Mangor & Nagel A/S
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Oluf Jørgensen A/S
Størrelse
2.550 m2
Ydelser
arkitektrådgivning
brugerinddragelse
byggeledelse
bæredygtighed
fagtilsyn
forprojekt
landskabsarkitektrådgivning
projektering
totalrådgivning

Bente Andersen

Administrerende direktør, partner, afd.chef København
Arkitekt, MBA
Telefon

Lise Meyer-Holdt

Kommunikation
Cand.soc i politisk kommunikation & ledelse
Telefon

Bente Andersen

Administrerende direktør, partner, afd.chef København
Arkitekt, MBA
Telefon