Kanalporten

Boligerne i Kanalporten er placeret og udformet med afsæt i en klassisk karrébebyggelse. Bygningen er enkel og solid. Forskudt på den sorte facade er placeret lette altaner. Vinduessætningen afspejler boligernes orientering, med primære opholdsrum mod kanalen i vest og værelser mod gården i øst. De sorte, blanke og changerende hårdtbrændte teglsten på facaden eri skarp kontrast til nabobyggeriet Ved Kanalens hvide pudsede facader.
 
Bygningens enkle, skarptskårne udtryk giver et roligt modspil til nabobygningens fac­etterede facader. Det skaber et varieret og diverst byrum, som er en oplevelse af opholde sig i. Byggeriet opføres i Lavenergiklasse 2015.

 

Segment
Boliger
Type
Nybyggeri
År
2016
Bygherre
Resireal Cphresi Ørestad P/S
Entreprise
Totalentreprise
Arkitekt
Mangor & Nagel A/S
Landskab
Mangor & Nagel A/S, PLAN + LANDSKAB
Ingeniør
Peter Lind A/S og Orbicon A/S
Størrelse
9.500 m2
Ydelser
arbejdsmiljøkoordinering
arkitektrådgivning
fagtilsyn
landskabsarkitektrådgivning

Lise Meyer-Holdt

Kommunikation
Cand.soc i politisk kommunikation & ledelse
Telefon