Om os

Firmaet er grundlagt i Frederikssund i 1948 og har i dag afdelinger i Frederikssund, Roskilde, København og Aarhus. De ca. 80 medarbejdere består af arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører og administrativt personale. Mangor & Nagel løser alle former for arkitektopgaver, fra nybyggeri over renovering til landskabsarkitektur.
 
Mangor & Nagel arbejder mod et ideal om en lødig arkitektur, der med afsæt i traditionen og i dialog med sin kontekst kan forny og udvikle bygningskunsten. Vores arv er en den solide lokale byggeskik og gode håndværksmæssige traditioner og vores mål er at fortolke og forny dette i samspil med globale strømninger. Vores mål er, at skabe helheder, hvor program, byggeøkonomi og global ansvarlighed går hånd i hånd. Vi arbejder målrettet på at integrere socialt-, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed som et centralt afsæt i alle typer af opgaver.
 
Mangor & Nagel A/S er registreret i Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 37362328
 
 • Mangor & Nagel er medlem af Danske Ark. Som medlem af Danske Ark er Mangor & Nagel forsikret hos HDI-Gerling policenr: DANSKE ARK PI.
 •  Mangor & Nagel A/S er leverandør til SKI vedr. 17.09 Arkitektydelser 2
 •  Mangor & Nagel A/S er medlem af Green Building Council, som er en organisation der rådgiver og vejleder omkring bæredygtigt byggeri ud fra de normer som er udstukket af det tyske certificeringsråd DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).
Vores kernesegmenter er:
 
 • Almene boliger
 • Boliger
 • Erhverv
 • Kultur
 • Læring
 • Plan + landskab
 • Sundhed
 
Vores kompetencer omfatter bl.a. nybygning, ombygning, renovering og konvertering.
 
Vores ydelser omfatter bl.a.:
 
 •  Arkitektrådgivning
 •  Landskabsarkitektrådgivning
 •  Bygherrerådgivning
 •  Planlægning
 •  Byggeprogrammering
 •  Budgettering
 •  Investeringsplaner
 •  EU-udbudsrådgivning
 •  Byggestyring
 •  Projektopfølgning
 •  Byggeledelse
 •  Fagtilsyn
 •  Kvalitets- og miljøstyring
 •  Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger
 •  Tilstandsvurderinger
 •  Bygningssyn
 •  1-5-års eftersyn
 •  Medvirken ved køb, salg og leje af fast ejendom
 •  Indretning og møblering
 
 

Bente Andersen

Administrerende direktør, partner, afd.chef København
Arkitekt, MBA
Telefon

Torben Nagel

Kreativ direktør, partner
Arkitekt MAA
Telefon

Jakob Andersen

Teknisk direktør, afdelingschef Roskilde og Aarhus, partner
Bygningskonstruktør
Telefon