Projekteringsfasen

Projekteringsfasen indeholder normalt følgende aktiviteter.

  1. Projektkontrol af projekteringsfasen
  2. Tværfaglig granskning
  3. Projektkontrol af udbudsmaterialet

Ovenstående aktiviteter uddybes nedenfor.

 

KS-4 Projektkontrol, projekteringsfasen

Dette er en mere tilbundsgående tjekliste og betragtes som en primær kvalitetssikring.

Projektkontrollen er opdelt efter bygningsdele, se side 2. Dette giver et bedre overblik.

Forskellen på det tilsvarende dokument KS-2 i forslagsfasen er at KS-3 er mere byggeteknisk orienteret.

Tjeklisten er tænkt som en "bruttoliste" hvilket vil sige at der kan være emner som ikke er relevant for sagen. Er dette tilfældet udelades punkterne ved sletning/overstregning.

Da tjeklisten kan være tung at komme igennem anbefales det at skrive den ud og lægge den på bordet samtidig med udarbejdelsen af forslaget og herefter løbende kontrollere de forskellige emner.

Der forekommer emner som kun ingeniør og/eller landskabsarkitekten kan svare på. Disse emner udelades og tages op på projekteringsmøderne under punktet "KS" eller "Kvalitetssikring". Hvis dette ikke findes i projekteringsmødereferatet skal du gøre opmærksom på det.

KS-5 Tværfaglig granskning

Dette er projektets anden tværgående granskning af projektet hvor alle rådgivere deltager, Arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører og landskabsarkitekter. Skønnes det nødvendigt inddrages andre teknikere fx akustiker, geotekniker, kunstnere til vægudsmykning mv.

Det er vigtigt at det tværfaglige granskningsmøde dokumenteres i form af et mødereferat.

PDF af skabelonen ses i dokumentlisten til højre. Denne kan også bruges som dagsorden for granskningen.

KS-6 Projektkontrol, udbud

Dette er en kontrol af det færdige udbudsmateriale. Kontrollen udføres i god tid inden udsendelse så evt. emner kan nå at blive rettet op og sendt med.

Dette skal sikre en entydighed mellem dokumentfortegnelser, tegninger, beskrivelser. Herunder også tegningshenvisninger, målsætning, tegningsstandarder mv.

Dette er vigtigt for at sikre at det udbudte er forståeligt for modtageren.

Byggelederen deltager i denne fase for at bidrage med løsninger på evt. uklarheder.

Byggelederen skal senest være udpeget ved indgangen til denne fase.